Beveiligingsbeleid ToolPlan

DSE Software gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens in ToolPlan. Er zijn beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd op verschillende niveaus. Dit document beschrijft de voor ToolPlan getroffen maatregelen.

Datacenter beveiliging

ToolPlan wordt uitgevoerd in de meest modern datacenters. Deze datacenters bieden voor ons de juiste beveiliging tegen inbraak, brand, stroomuitval en overige calamiteiten. Deze datacenters hebben de onderstaande maatregelen genomen om te voldoen aan deze eisen.

 • Er zijn strikte aanmeldprocedures om toegang te krijgen:
  • Alleen personen die op de vooraf aangelegde toegangslijst staan hebben toegang.
  • Bij binnenkomst wordt je identiteit gecontroleerd door vakbekwaam beveiligingspersoneel.
  • Er gelden strikte aanmeldprocedures voor werkbezoeken.
 • De datacenters zijn 24 uur per dag toegankelijk voor onze medewerkers.
 • Onze apparatuur staat in afgesloten racks.
 • We maken uitsluitende gebruik van Nederlandse datacenters.
 • Er is permanente camerabewaking.
 • Elektriciteitstoevoer wordt gegarandeerd door het gebruik van UPS-systemen en noodstroomaggregaten. Voor langdurige verstoringen in het elektriciteitsnetwerk zijn leveringsafspraken voor het aanvullen van de brandstof voor deze noodstroomaggregaten aanwezig.
 • Voor de toevoer van elektriciteit naar onze apparatuur maken we gebruik van gescheiden feeds. Elke feed heeft op zijn beurt een eigen UPS-systeem.
 • De door ons gebruikte elektriciteitsfeeds hebben ruim voldoende overcapaciteit.
 • Apparatuur is geplaatst op verhoogde datavloeren.
 • De datacenters beschikken over redundant uitgeruste klimaatbeheersing.
 • Er zijn voldoende maatregelen aanwezig om fysieke inbraak tot deze locaties te voorkomen of vertragen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: beveiligd hekwerk, grafelbakken en extra verdikte muren.
 • Deze datacenters beschikken over geavanceerde branddetectie- en blussystemen.

Scheiding van taken

Rollen binnen DSE Software zijn gescheiden. Niemand heeft op uitvoerend niveau rechten om een gehele cyclus van handelingen binnen de applicatie te beheersen.

Containerisatie

De applicatie wordt gerund in een softwarecontainer die volledig is afgeschermd. Een container bestaat uit alle software die is benodigd voor het runnen van applicatie zoals de database, de webserver en de applicatie zelf.

Back-up en herstel

De applicatiecontainer beschikt over herstelpunten, waarmee de laatst werkende configuratie wordt teruggezet. Elke 12 uur wordt er een backup gemaakt. Backups kunnen tot 2 weken worden teruggehaald.

Beveiligingsupdates en patches

De applicatiecontainer wordt voorzien van de laatste software, features en technieken.

Bescherming tegen kwaadaardige software

Deze softwarecontainer wordt 24/7 proactief beveiligd tegen misbruik en malware.

Proactieve monitoring

Er vindt continu monitoring plaats op de gebruikte infrastructuur om problemen te voorkomen.

Netwerkcommunicatie

De communicatie vindt versleuteld plaats. Het certificaat is verstrekt door een vertrouwde aanbieder.

Jurisdictie/locatie

ToolPlan maakt gebruik web hosting services van Antagonist te Enschede. We maken uitsluitende gebruik van Nederlandse datacenters

Intellectueel eigendom

U blijft eigenaar van uw gegevens. DSE Software zal uw gegevens niet delen met derden.

Toegangsbeveiliging

De applicatie is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Aan de complexiteit van de wachtwoorden is een minimum vereiste gesteld.

Rechtenstructuur

Er zijn standaard verschillende rollen beschikbaar. Deze zijn afhankelijk van de gebruiksrechten ook zelf te creëren. Deze rechten kunnen per functionaliteit worden ingesteld.

Melden van incidenten

DSE Software meldt datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de betreffende toezichthouder. Als DSE Software daartoe wettelijk verplicht is, of als er anderszins aanleiding voor is, informeert hij ook de betrokkenen over het beveiligingsincident.

Overdracht data bij beëindiging overeenkomst

Na beëindiging van de overeenkomst wordt er in onderling overleg een periode vastgesteld waarin de gegevens kunnen worden gedownload. Persoonsgegevens worden, in overeenstemming met het privacybeleid, onomkeerbaar geanonimiseerd of gewist na bij beëindiging overeenkomst.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit informatiebeveiligingsbeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

DSE Software
Schieland 9
1948 RM Beverwijk
0251 - 260 680
info@dsesoftware.nl

Wijzigingen van dit informatiebeveiligingsbeleid

DSE Software houdt zich het recht voor dit informatiebeveiligingsbeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.