Privacybeleid ToolPlan

De website “toolplan.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door DSE Software b.v. (hierna DSE., statutair gevestigd op Schieland 9 te Beverwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34065150. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Algemeen

Via de site ToolPlan worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DSE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbeschermings (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-04-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken. Wij gebruiken de volgende gegevens om notificaties en meldingen te kunnen versturen:
  • Uw naam
  • Uw e-mail adres

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen uw:
  • Uw naam
  • Uw e-mail adres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
  • Per mail
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een af meldmogelijkheid opgenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
  • Uw naam
  • Uw e-mail adres
  • Uw telefoonnummer
Wij kunnen op de volgende wijze contact met u opnemen als er overleg gewenst is betreffende uw registratie:
  • Per e-mail
  • Telefonisch

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en bezwaar

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent de uitvoering van uw recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking van de vastgelegde persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Pro-actieve verwijdering van persoonsgegevens

De vastgelegde persoonsgegevens worden bij beëindiging overeenkomst na een retentieperiode van 12 maanden pro-actief onomkeerbaar geanonimiseerd of gewist. Gedurende deze retentieperiode wordt u in staat gesteld de gegevens te downloaden om te voldoen aan uw eventuele wettelijke bewaarplicht.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

DSE Software
Schieland 9
1948 RM Beverwijk
0251 - 260 680
info@dsesoftware.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.